Pittige Jaren

Wat is Pittige Jaren?

Pittige Jaren is een training voor ouders van jonge kinderen in de leeftijd van 3 t/m 8 jaar. Het programma richt zich op het versterken van opvoedingsvaardigheden van ouders, en heeft als doel ouders bewust te laten worden van de invloed van hun eigen gedrag en hoe zij het gedrag van hun kind kunnen veranderen. Op deze manier worden kinderen geholpen beter om te gaan met hun boosheid en worden hun sociale vaardigheden versterkt. Het programma richt zich op ouders van jonge kinderen die druk, dwars, of opstandig gedrag vertonen.

Jengelen
Jengelen, niet luisteren en boze buien horen bij jonge kinderen. Maar als uw 3-jarige dochtertje niet ophoudt met krijsen omdat ze geen tv meer mag kijken, wat is dan verstandig om te doen?

Ruzie
Hoe te reageren als uw 5-jarig zoontje zijn jongere zusje een duw geeft, omdat ze zijn speelgoed heeft afgepakt? En wat moet u doen als u uw zoontje naar de gang stuurt, maar hij komt steeds de woonkamer weer in?

Pittig
Het zijn pittige jaren, soms zwaar en heftig. Maar gelukkig ook levendig, vol met voorvallen waar ouders later met vertedering op terugkijken, of hartelijk om kunnen lachen.

Voor wie is Pittige Jaren geschikt?
Het programma is geschikt voor alle ouders die graag ondersteuning willen bij het opvoeden. Het programma richt zich op jonge kinderen die druk, dwars, of opstandig gedrag vertonen. Hierbij kunt u denken aan niet luisteren, boze buien, ruzie maken en over alles in discussie gaan.

Hoe ziet deze training eruit?
De gratis training wordt in groepsverband gegeven en bestaat uit 14 wekelijkse sessies van twee uur. Tijdens de training worden ervaringen uitgewisseld, video’s met voorbeelden bekeken en u ontvangt veel informatie. Wij bieden de cursus veelal op locatie aan, maar sommige cursussen zijn online. In het inschrijfformulier kunt u doorgeven wat u voorkeur heeft.

Na aanmelding krijgt u een uitnodiging per mail om mee te doen. Van harte welkom!

Voor wie?
Ouders met kinderen in de leeftijd van 3 tot 8 jaar

Wanneer?
Hou de agenda in de gaten voor de eerstvolgende startdatum.

Hoe vaak?
14 x

Kosten?
Helemaal niets! Deelname is gratis voor inwoners van Rotterdam.

Houd de agenda in de gaten voor de eerstvolgende startdatum:
https://vvstwinkeltje.nl/agenda/

Meer informatie: www.pittigejaren.nl
Maartje Raaijakers en Marte van der Horst over de training Pittige Jaren.

De training Pittige Jaren, ter waarde van ruim 1.500 euro per deelnemer, mag Twinkeltje Opvoedondersteuning namens de Gemeente Rotterdam gratis aanbieden aan haar inwoners.
Meld je snel bij want er zijn slecht 15 plaatsen beschikbaar per training.

Voor informatie en aanmelding
Twinkeltje Opvoedondersteuning t.a.v. Marije Van Hees
Telefoon: (010) 411 50 43
E-mail: marije@vanveldhuizenstichting.nl
Meld je aan     Bekijk de agenda

Pittige Jaren boek
Pittige Jaren logo
Pittige jaren Flyer